Որոշ դասեր դպրոցական մաթեմատիկայից
Դաս 1| Ամբողջ թվեր
Դաս 1| Չափման միավորները
Դաս 2| Բնական ցուցիչով աստիճան
Դաս 2| Մաթեմատիկական նշանակումներ
Դաս 3| Միջակայք, մի քանի անհավասարումների լուծումը
Դաս 4| Անհավասարումների լուծման միջակայքերի մեթոդը
Դաս 5| Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումները
Դաս 6| Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների որոշ արժեքներ
Դաս 7| Որոշ եռանկյունաչափական հավասարումների լուծումներ
Դաս 8| sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a հավասարումների լուծումը
Դաս 9| Բաժանելիության հայտանիշները
Վերլուծական երկրաչափության սկիզբը - վեկտոր
Դաս 1| ՈՒղղորդված հատվածներ (վեկտորներ)
Դաս 2| Վեկտորները հարթության վրա
Դաս 3| Առանցք։ Առանցքի վրա գտնվող վեկտորի կոորդինատները
Դաս 4| Շալյայի լեմմա

Developed by ARI Soft.

Եթե ՀԱՎԱՆԵՑԻՔ մեր աշխատանքը կիսվեք