Դպրոցական մաթեմատիկայի դասեր
Դաս 01ա| Բաժանելիության հայտանիշները
Դաս 01բ| Ռացիոնալ թվեր, տասնորդական կոտորակներ
Դաս 01գ| Իրական թվեր
Դաս 01դ| Ռացիոնալ արտահայտություններ
Դաս 01ե| Ռացիոնալ կոտորակների կրճատումը
Դաս 01զ| Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարումը և հանումը
Դաս 01է|Կոտորակների բազմապատկումը
Դաս 01ը| Կոտորակների բաժանումը
Դաս 01թ| Ռացիոնալ հավասարումներ
Դաս 02| Մաթեմատիկական նշանակումներ
Դաս 02բ| Ֆունկցիա։ Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը, արժեքների բազմությունը
Դաս 02գ| Ֆունկցիայի ուսումնասիրությունը
Դաս 03| Չափման միավորները
Դաս 03ա| Քառակուսի հավասարումներ
Դաս 03բ| Վիետի թեորեմը
Դաս 03գ| Քառակուսի եռանդամը։ Քառակուսի եռանդամի արտադրիչների վերլուծումը
Դաս 03դ| {jatex}y=ax^2+bx+c; a \neq 0{/jatex} քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկը և հատկությունները
Դաս 03ե| Քառակուսային անհավասարումներ
Դաս 03զ| Պատկերացում հաջորդականության մասին
Դաս 03է| Թվաբանական պրոգրեսիա
Դաս 03ը| Թվաբանական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը
Դաս 03թ| Երկրաչափական պրոգրեսիա
Դաս 03ժ| Անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիա
Դաս 04| Բնական ցուցիչով աստիճան
Դաս 04բ| Աստիճանի հատկությունները
Դաս 04գ| Բարդ տոկոսների բանաձևը
Դաս 04դ| Երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների գումարը
Դաս 05| Միջակայք, մի քանի անհավասարումների լուծումը
Դաս 05բ| Երկու փոփոխականով համակարգերի լուծումը
Դաս 06| Անհավասարումների լուծման միջակայքերի մեթոդը
Դաս 07| Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումները
Դաս 08| Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների որոշ արժեքներ
Դաս 09| Որոշ եռանկյունաչափական հավասարումների լուծումներ
Դաս 10| sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a հավասարումների լուծումը
Դաս 11| Մասեր, տոկոսներ, առնչություններ
Դաս 12ա| Համակցությունների գումարման և բազմապատկման կանոնը
Դաս 12բ| Պատահական երևույթներ
Դաս 12գ| Հավանականության դասական սահմանումը
Դաս 14| {jatex}y= \large \frac kx{/jatex} ֆունկցիան
Թվերի տեսության տարրեր
Դաս 001։ Գործողություններ և բազմություններ
Ինքնաստուգման թեստեր
Արտահայտության արժեք - 1 (11-12-րդ դասարան)
Արտահայտության արժեք - 2 (11-12-րդ դասարան)
Արտահայտության արժեք - 3 (11-12-րդ դասարան)
Արտահայտության արժեք - 4 (11-12-րդ դասարան)
Թեստ տեքստային խնդիրներ բաժնից - 1 (11-12 դասարան)
Թեստ-որքանո՞վ եք վարժված արտահայտությունների ձևափոխությունից
Թեստ-որքանո՞վ եք վարժված պարամետրով հավասարումներ թեմայից
Թեստ՝ մուտք մաթեմատիկա 1 (6-րդ դասարան)
Թեստ։ Անհավասարություն։ 9-րդ դասարան
Թեստ։ Բազմանդամներ։ 7-րդ դասարան
Թեստ։ Բնական թվեր։ 5-րդ դասարան
Թեստ։ Եռանկյունաչափություն։ 10-րդ դասարան
Թեստ։ Թվային հատկություններ։ 5-րդ դասարան
Թեստ։ Կոտորակներ
Թեստ։ Կոտորակների գումարումը
Թեստ։ Կոտորակ։ 6-րդ դասարան
Թեստ։ Հանրահաշվական արմատ։ 8-րդ դասարան
Թվաբանական թեստ 1 (11-12-րդ դասարան)
Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսային անհավասարում
Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսի եռանդամ
Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսի հավասարման բերվող հավասարումներ
Ինքնաստուգման թեստ՝ լոգարիթմական արտահայտությունների համեմատություն
Հավասարումներ - 1 (11-12-րդ դասարան)
Պրոգրեսիաներ - 1
Վերլուծական երկրաչափության սկիզբը - վեկտոր
Դաս 01| ՈՒղղորդված հատվածներ (վեկտորներ)
Դաս 02| Վեկտորները հարթության վրա
Դաս 03| Առանցք։ Առանցքի վրա գտնվող վեկտորի կոորդինատները
Դաս 04| Շալյայի լեմմա
Դաս 05|Ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգ հարթության վրա

Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը

Подпишитесь
на наш канал