Դաս 04| Բնական ցուցիչով աստիճան


a թվի n-րդ բնական աստիճանը հասկանում ենք այն թիվը, որը ստացվում է n հատ a իրար բազմապատկելիս։ Այն նշանակում են an։

{jatex}a^n = \overbrace{a \cdot a \cdot ... \cdot a}^{n - հատ}; \quad n=2; 3; 4; ...{/jatex}

{jatex}a^1=a; {/jatex}

{jatex}a^0 = 1 \quad (a \neq 0){/jatex}

{jatex}0^n=0{/jatex}

  • {jatex}a^n{/jatex}-ը կոչվում է {jatex}a{/jatex} թվի {jatex}n{/jatex} բնական ցուցիչով աստիճան։
  • {jatex}a^n{/jatex}-ը կարդացվում է նաև {jatex}a{/jatex}-ն բարձրացրած {jatex}n{/jatex} աստիճան։
  • {jatex}a{/jatex}-ն կոչվում է աստիճանի հիմք։
  • {jatex}n{/jatex}-ը կոչվում է աստիճանի ցուցիչ։

Նկատենք, որ

{jatex}(-a)^{2n}=a^{2n}{/jatex}

{jatex}(-a)^{2n-1}=-a^{2n-1}{/jatex}

Ամբողջ, ռացիոնալ և իրական ցուցիչով աստիճան

{jatex}0^0{/jatex}-ն իմաստ չունի։

{jatex}a^{-n}=\frac 1{a^n} \quad a \neq 0{/jatex}

{jatex}0^{-n} \quad n \in N{/jatex}-ը իմաստ չունի:

{jatex}a^{\frac mn}=\sqrt[n]{a^m} \quad n, m \in Z, n \geq 2{/jatex} իմաստ ունի {jatex}a \geq 0{/jatex} պայմանի դեպքում։

{jatex}a^x; x \in R{/jatex}-ը իմաստ ունի, երբ {jatex}a > 0{/jatex}, կամ {jatex}a \geq 0; x>0{/jatex}

{jatex}a^{-x}= \frac 1{a^x}{/jatex}

{jatex}1^x=1 \quad x \in R{/jatex}

{jatex}0^x=0 \quad x>0{/jatex}
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը