Դաս 01| ՈՒղղորդված հատվածներ (վեկտորներ)


Տարածության յուրաքանչյուր A և B կետեր, տրված որոշակի հերթականությամբ, օրինակ, A-ն որպես առաջին, B-ն՝ որպես երկրորդ կետ, որոշում են մի ուղղորդված հատված (վեկտոր), որն ունի AB երկարություն և A-ից B ուղղություն։

A սկիզբ և B վերջ ունեցող վեկտորը նշանակում են {jatex}\overrightarrow{AB}{/jatex}-ով։

Սկիզբը և վերջը համընկնող վեկտորը կոչվում է զրոյական վեկտոր։

Զրոյական վեկտորի ուղղությունը համարվում է չորոշված։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը