Դաս 02| Վեկտորները հարթության վրա


Մի ուղղի վրա գտնվող {jatex}\overrightarrow{AB}{/jatex} և {jatex}\overrightarrow{CD}{/jatex} վեկտորները կոչվում են հավասար, եթե ունեն նույն ուղղությունը և AB հատվածը հավասար է CD հատվածին։

Մի ուղղի վրա գտնվող {jatex}\overrightarrow{AB}{/jatex} և {jatex}\overrightarrow{CD}{/jatex} վեկտորների l հարաբերությունը մի թիվ է, որի մոդուլը հավասար է {jatex}\overrightarrow{AB}{/jatex} և {jatex}\overrightarrow{CD}{/jatex} վեկտորների երկարությունների հարաբերությանը, և ունի դրական նշան, եթե նրանք ունեն նույն ուղղությունը, կամ բացասական նշան, եթե ունեն հակառակ ուղղություններ։

 Հավասար վեկտորների հարաբերությունը ստացվում է հավասար մեկի։

Հակադիր կոչվում են այն վեկտորները, որոնց հարաբերությունը հավասար է -1-ի, այսինքն՝ ունեն նույն երկարությունը և հակառակ ուղղություններ։

{jatex}\overrightarrow{a}{/jatex} վեկտորի հակադիր վեկտորը նշանակում են {jatex}-\overrightarrow{a}{/jatex}-ով։

 Եթե {jatex}\overrightarrow{CD}{/jatex} և {jatex}\overrightarrow{AB}{/jatex} վեկտորների հարաբերությունը l է, ապա գրում են

{jatex}\frac{\overrightarrow{CD}}{\overrightarrow{AB}}= \lambda; \qquad \overrightarrow{CD}= \lambda \overrightarrow{AB}{/jatex}
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը