Թեստ-որքանո՞վ եք վարժված արտահայտությունների ձևափոխությունից


Թեստը բաղկացած է 5 հարցից, որոնց պատասխանները ոչ բացասական ամբողջ թվեր են։

Թեստն անելու ժամանակ վերցրեք թուղթ և գրիչ։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը