Դաս 04բ| Աստիճանի հատկությունները


Ամբողջ ցուցիչով աստիճանի դեպքը

Այստեղ {jatex}a \neq 0; b \neq 0; m,n \in Z{/jatex}

{jatex}1) \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}{/jatex}

{jatex}2) \quad {\Large \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}}{/jatex}

{jatex}3) \quad \left( a^m \right)^n=a^{mn}{/jatex}

{jatex}4) \quad (ab)^n=a^n \cdot b^n{/jatex}

{jatex}5) \quad {\Large \left( \frac ab \right)^n=\frac{a^n}{b^n}}{/jatex}

Իրական ցուցիչով աստիճանի դեպքը

Այստեղ {jatex}a>0; b>0; x \in R; y \in R{/jatex}

{jatex}1) \quad a^x \cdot a^y=a^{x+y}{/jatex}

{jatex}2) \quad {\Large \frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}}{/jatex}

{jatex}3) \quad \left( a^x \right)^y=a^{xy}{/jatex}

{jatex}4) \quad (ab)^x=a^x \cdot b^x{/jatex}

{jatex}5) \quad {\Large \left( \frac ab \right) ^x=\frac {a^x}{b^x}}{/jatex}

6) Եթե {jatex}x>y{/jatex}, ապա՝

  • {jatex}a^x>a^y{/jatex}, երբ {jatex}a>1{/jatex}
  • {jatex}a^x<a^y{/jatex}, երբ {jatex}0<a<1{/jatex}

7) Եթե {jatex}a>b>0{/jatex}, ապա՝

  • {jatex}a^x>b^x{/jatex}, երբ {jatex}x>0{/jatex}
  • {jatex}a^x<b^x{/jatex}, երբ {jatex}x<0{/jatex}Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը