Դաս 03թ| Երկրաչափական պրոգրեսիա


Դիտարկենք թվային հաջորդականություն, որի առաջին անդամը 3 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը նախորդի կրկնապատիկն է․

{jatex}3; 6; 12; 24; 48; ...{/jatex}:

Այսպիսի հաջորդականությունը երկրաչափական պրոգրեսիայի օրինակ է։

Երկրաչափական պրոգրեսիա են անվանում այն զրոյից տարբեր թվերի հաջորդականությունը, որի յուրաքնչյուր անդամ, սկսած երկրորդից, ստացվում է նախորդին նույն հաստատուն թիվը բազմապատկելով։

Այդ թիվն անվանում են երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարար և նշանակում են {jatex}q{/jatex} տառով։ Այդ պատճառով, եթե {jatex}\left( b_n \right){/jatex}-ը երկրաչափական պրոգրեսիա է, ապա․

{jatex}b_2=b_1q; \quad b_3=b_2q; \quad b_4=b_3q; \quad ...{/jatex}:

Հետևաբար, ցանկացած {jatex}n{/jatex} բնական թվի համար կունենանք․

{jatex}b_{n+1}=b_nq{/jatex}

{jatex}q= \large \frac{b_{n+1}}{b_n}{/jatex}

հետևաբար երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարարը կարելի է գտնել, եթե յուրաքանչյուր անդամ, սկսած  երկրորդից, բաժանենք իր նախորդի վրա։

Նկատենք՝ քանի որ երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամները չեն կարող լինել զրո, ապա հայտարարը նույնպես չի կարող լինել զրո, այսինքն՝

{jatex}q \neq 0{/jatex}:

Եթե {jatex}q=1{/jatex}, ապա երկրաչափական պրոգրեսիան կլինի կազմված նույն թվից։ Օրինակ, եթե {jatex}b_1=-7 ; q=1{/jatex}, ապա կունենանք այսպիսի երկրաչափական պրոգրեսիա․

{jatex}-7; -7; -7; -7; -7; ․․․{/jatex}

Նկատենք, որ այս դեպքում հաջորդականությունը նաև թվաբանական պրոգրեսիա է, որտեղ առաջին անդամը -7 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։

Եթե երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին անդամը {jatex}b_1{/jatex} է, իսկ հայտարարը՝ {jatex}q{/jatex}, ապա․

{jatex}b_2=b_1 \cdot q{/jatex}

{jatex}b_3=b_2 \cdot q = b_1 \cdot q \cdot q= b_1 \cdot q^2{/jatex}

{jatex}b_4=b_3 \cdot q = b_1 \cdot q^2 \cdot q = b_1 \cdot q^3{/jatex}

{jatex}b_5=b_4 \cdot q = b_1 \cdot q^3 \cdot q = b_1 \cdot q^4{/jatex}

Դժվար չէ նկատել, որ {jatex}q{/jatex} հայտարարի աստիճանը ստացվում է պրոգրեսիայի անդամից մեկով փոքր, որի համար գրված է բանաձևը, այսինքն՝ եթե {jatex}b_1{/jatex}-ը {jatex}n-1{/jatex} անգամ բազմապատկենք {jatex}q{/jatex}-ով, ապա կստանանք {jatex}b_n{/jatex}-ը՝

{jatex}b_n=b_1 q^{n-1}{/jatex}:

 Այս բանաձևից տեղադրումով ապացուցվում են հետևյալ հատկությունները․

1) {jatex}b_n^2=b_{n-1}\cdot b_{n+1}{/jatex}, որտեղ {jatex}n=2, 3, 4, 5, ...{/jatex}

2) {jatex}b_n^2=b_{n-k}\cdot b_{n+k}{/jatex}, որտեղ {jatex}n \in N, k \in N , k<n{/jatex}

3) Եթե {jatex}k, l, p, s{/jatex} թվերը բնական են և {jatex}k+l=p+s{/jatex}, ապա {jatex}b_k \cdot b_l = b_p \cdot b_s{/jatex}:

Շարունակելու համար մուտք գործեք, վերցրեք թուղթ և գրիչ։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը