Դաս 04գ| Բարդ տոկոսների բանաձևը


Հաշվապահներին և բանկի աշխատողներին հաճախ են հանդիպում տոկոսներով խնդիրներ։ Դիտարկենք մի տոկոսային եկամուտի խնդիր։ 

Հաճախորդը բանկում բացել է 50 000 դրամի դեպոզիտ, որի տոկոսադրույքը կազմում է տարեկան 11%-ը (այսինքն բանկը պարտավոր է վճարել սկզբնական գումարի 11% տոկոսային եկամուտ)։ Որքա՞ն դրամ տոկոսային եկամուտ կավելանա հաճախորդի հաշվում մեկ տարի հետո։

Լուծում։

11 տոկասը կազմում է 11։100=0,11 մասը։ Հաճախորդի տոկոսային եկամուտը կկազմի 50 000·0,11=5500 դրամ։

Պատ․՝ 5500։

Եթե հաճախորդը ցանկանա բանկում միջոցները պահել մեկ տարուց ավելի, առանց ավելացնելու և պակասեցնելու գումարը, ապա նրա հաշվի միջոցները կհաշվվի բարդ տոկոսների բանաձևով։

Դիցուք հաճախորդը ներդրել է {jatex}A_0{/jatex} դրամ, իսկ տոկոսադրույքը կազմում է {jatex}p{/jatex} տոկոս։ Մեկ տարի հետո բանկը նրա հաշվին կավելացնի {jatex}\large \frac {A_0p}{100}{/jatex} դրամ։ Այսպիսով հաճախորդի հաշվում գումարը կդառնա {jatex}\large A_0 + \frac {A_0p}{100}=A_0 \left( 1+\frac p{100}\right){/jatex} դրամ:

Նշանակենք {jatex}\large A_1=A_0 \left( 1 + \frac p{100} \right){/jatex}:

Հաջորդ տարի հաճախորդի հաշվի գումարը կավելանա {jatex}\large \frac {A_1p}{100}{/jatex} դրամով և կդառնա

{jatex}\large A_1+ \frac{A_1p}{100}=A_1\left( 1 + \frac p{100} \right) = A_0 \left( 1 + \frac p{100} \right)\left( 1 + \frac p{100} \right)={/jatex}

{jatex}\large =A_0 \left( 1 + \frac p{100} \right)^2{/jatex} դրամ։

Կատարելով նմանատիպ դատողություններ և օգտագործելով երկրաչափական պրոգրեսիայի ընդհանուր անդամի բանաձևը, որտեղ

{jatex}b_1=A_0; \quad q=1+ \large \frac p{100}{/jatex}

կունենանք {jatex}n{/jatex} տարուց հետո {jatex}A_n{/jatex} դրամական բանկային հաշվի համար

{jatex}\large A_n=A_0 \left( 1+ \frac p{100} \right)^n{/jatex}

բանաձևը։

Խնդիր։ Քաղաքի բնակչությունը կազմում է 250 000 մարդ։ Ամեն տարի նրա բնակչությունը քիչանում է 0,2%-ով։ Որքա՞ն կլինի նրա բնակչությունը 2 տարի հետո։

Լուծում։

Այս օրինակում {jatex}A_0= 250000; p=-0,2; n=2{/jatex}:

{jatex}\large A_0=250000 \cdot \left( 1- \frac{0,2}{100}\right)^2=249001{/jatex}

Պատ․՝ 249001։

Շարունակելու համար մուտք գործեք, վերցրեք թուղթ և գրիչ։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը