Դաս 05| Միջակայք, մի քանի անհավասարումների լուծումը


Անհավասարումներ և միջակայք

Այս անհավասարումներում a<b

1. a < x < b

x ∈ (a; b)

Պատասխան՝  (a; b)։

2. a ≤ x ≤ b

x ∈ [a; b]

Պատասխան՝ [a; b]։

3. a ≤ x < b

x ∈ [a; b)

Պատասխան՝ [a; b)։

4. a < x ≤ b

x ∈ (a; b]

Պատասխան՝ (a; b]։

5. x ≥ a

x ∈ [a; +∞)

Պատասխան՝ [a; +∞)։

6. x ≤ b

x ∈ (-∞; b]

Պատասխան՝ (-∞; b]։

7. x > a

x ∈ (a; +∞)

Պատասխան՝ (a; +∞)։

8. x < b

x ∈ (-∞; b)

Պատասխան՝ (-∞; b)։

9. 0x > -1

x ∈ (-∞; +∞)

Պատասխան՝ (-∞; +∞)։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը