Դաս 01գ| Իրական թվեր


Նսխորդ դասից մենք արդեն գիտենք, որ ռացիոնալ թվերը ներկայանում են վերջավոր տասնորդական կոտորակի, կամ անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով։ Սովորեցինք նաև պարբերական տասնորդական կոտորակը ներկայացնել ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Ստացվում է, որ այլ անվերջ տասնորդական կոտորակները չեն ներկայանում ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։

Բերենք օրինակ՝ {jatex}1,5155155515555...{/jatex}

Այն թիվը, որը չի ներկայանում ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով, կոչվում է իռացիոնալ թիվ։ 

 Նշենք մի քանի օրինակներ․

{jatex}0,24681012...{/jatex}, որտեղ ստորակետից հետո հերթականությամբ դասավորմած են դրական զույգ թվերը։

{jatex}-1,23456789․․․{/jatex} բացասական թիվը, որտեղ ստորակետից հետո հերթականությամբ դասավորված են բնական թվերը, սկսած երկուսից։

{jatex}\pi = 3,1415...{/jatex} թիվը, որը հանդիսանում է շրջանագծի և իր տրամագծի հարաբերությունը, նույնպես իռացիոնալ թիվ է, քանի որ կարելի է ապացուցել, որ այն չի ներկայանում բնական թվերի հարաբերության տեսքով։

Իրական թիվ կանվանենք ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերը։

Նշենք, որ իռացիոնալ թվերի բազմությունը նշանակում են {jatex}I{/jatex} տառով, իսկ իրական թվերի բազմությունը՝ {jatex}R{/jatex} տառով։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը