Ինքնաստուգման թեստ - քառակուսային անհավասարում


Ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր։

Սխալ պատասխանի համար տրվում է 0 միավոր։

Թեստը բաղկացած է 8 հարցից։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը