Թվաբանական թեստ 1 (11-12-րդ դասարան)


Թեստը սկսելուց առաջ վերցրեք թուղթ և գրիչ

Թեստը պարունակում է 8 հարց, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 1 միավոր։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը