Թեստ։ Բնական թվեր։ 5-րդ դասարան


Վերցրեք թուղթ և գրիչ։

Ճիշտ պատասխանի դեպքում տրվում է 1 միավոր։

Սխալ պատասխանի դեպքում տրվում է 0 միավոր։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը