Թեստ։ Եռանկյունաչափություն։ 10-րդ դասարան


Ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր։

Սխալ պատասխանի համար տրվում է 0 միավոր։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը