Դաս 08| Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների որոշ արժեքներ


Եթե անկյունն արտահայտված է a աստիճանային և b ռադիանային միավորով, ապա 180°b=pa: Սա ստացվում է այն փաստից, որ փռված անկյունը հավասար է 180o=pռադիան։

Անկյունը  sin cos   tg ctg 
 0°  0  1  0  որոշված չէ
 30° {jatex} \frac12 {/jatex}   {jatex} \frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}   {jatex} \frac{\sqrt 3 }3 {/jatex}  {jatex}\sqrt 3{/jatex} 
 45° {jatex}\frac{\sqrt 2}2{/jatex}  {jatex}\frac{\sqrt 2}2{/jatex}  1  1
 60°   {jatex} \frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}  {jatex} \frac12 {/jatex}  {jatex}\sqrt 3{/jatex}    {jatex} \frac{\sqrt 3 }3 {/jatex} 
 90°  1  0 որոշված չէ  0
 120°   {jatex} \frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}   {jatex} -\frac12 {/jatex}    {jatex}-\sqrt 3{/jatex}  {jatex}-\frac{\sqrt 3 }3{/jatex} 
 135°  {jatex}\frac{\sqrt 2}2{/jatex}   {jatex}-\frac{\sqrt 2}2{/jatex}   -1  -1
 150°  {jatex} \frac12 {/jatex}    {jatex} -\frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}   {jatex}-\frac{\sqrt 3 }3{/jatex}    {jatex}-\sqrt 3{/jatex}
 180°  0  -1  0  որոշված չէ
 210°  {jatex} -\frac12 {/jatex}    {jatex} -\frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}    {jatex} \frac{\sqrt 3 }3 {/jatex}  {jatex}\sqrt 3{/jatex} 
 225°  {jatex}-\frac{\sqrt 2}2{/jatex}   {jatex}-\frac{\sqrt 2}2{/jatex}   1  1
 240°   {jatex} -\frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}   {jatex} -\frac12 {/jatex}   {jatex}\sqrt 3{/jatex}    {jatex} \frac{\sqrt 3 }3 {/jatex}
270°  -1  0  որոշված չէ  0
300°   {jatex} -\frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}   {jatex} \frac12 {/jatex}   {jatex}-\sqrt 3{/jatex}     {jatex} -\frac{\sqrt 3 }3 {/jatex}
315°  {jatex}-\frac{\sqrt 2}2{/jatex}   {jatex}\frac{\sqrt 2}2{/jatex}   -1  -1
330°  {jatex} -\frac12 {/jatex}    {jatex} \frac{\sqrt 3 }2 {/jatex}      {jatex} -\frac{\sqrt 3 }3 {/jatex}   {jatex}-\sqrt 3{/jatex} 
360°  0  1  0  որոշված չէDeveloped by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը