Թեստ։ Կոտորակների գումարումը


Թեստը սկսելիս վերցրեք թուղթ և գրիչ։

Թեստը բաղկացած է 8 հարցից։ Ամեն հարցի ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր, սխալի՝ 0 միավոր։

Պատասխանները ամբողջ թվեր են։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը