Թեստ։ Կոտորակներ


Ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 1 միավոր, սխալի՝ 0 միավոր։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը