Դաս 01ը| Կոտորակների բաժանումը


Ապացուցենք հետևյալ հատկությունը իրական թվերի համար

{jatex}\large \frac ab : \frac cd = \frac ab \cdot \frac dc{/jatex}

Այստեղ նախ նկատենք, որ {jatex} b \neq 0; c \neq 0 ; d \neq 0{/jatex}

Քանի որ {jatex}\large \left( \frac ab \cdot \frac dc \right) \cdot \frac cd = \frac ab \cdot \left( \frac dc \cdot \frac cd \right) = \frac ab \cdot 1 = \frac ab{/jatex}, 

ավելի պարզ {jatex}\large \left( \frac ab \cdot \frac dc \right) \cdot \frac cd = \frac ab{/jatex}, 

կիրառելով բաժանման սահմանումը, կունենանք․

{jatex}\large \frac ab  \cdot \frac dc = \frac ab : \frac cd{/jatex}:

Այստեղից կունենանք․

{jatex}\large \frac ab : \frac cd = \frac ab \cdot \frac dc{/jatex}:

Շարունակությունում պատասխանում գրեք տասնորդական կոտորակ կամ անկրճատելի կոտորակ։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը