Դաս 09| Որոշ եռանկյունաչափական հավասարումների լուծումներ


{jatex}\sin x = -1{/jatex}

{jatex}x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k;\quad k \in Z{/jatex}

{jatex}\sin x = 0{/jatex}

{jatex}x = \pi k ;\quad  k \in Z{/jatex}

{jatex}\sin x = 1{/jatex}

{jatex}x = \frac{\pi}2 + 2 \pi k;\quad  k \in Z{/jatex}

{jatex}\cos x = -1{/jatex}

{jatex}x = \pi + 2 \pi k;\quad  k \in Z{/jatex}

{jatex}\cos x = 0{/jatex}

{jatex}x = \frac{\pi}{2} +  \pi k;\quad  k \in Z{/jatex}

{jatex}\cos x = 1{/jatex}

{jatex}x = 2 \pi k ;\quad  k \in Z{/jatex}




Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը