Դաս 01թ| Ռացիոնալ հավասարումներ


Սահմանում։ Ռացիոնալ հավասարում են կոչվում այն հավասարումները, որի աջ և ձախ կողմերը ռացիոնալ արտահայտություններ են։

Բերենք օրինակներ․

{jatex}5x+6=7x+8{/jatex}, 

{jatex}2x+3=\large \frac {4x+5}{6x+7}{/jatex}, 

{jatex}\large \frac{2x+3}{4x+5}=\frac {6x+7}{8x+9}{/jatex}:

Այդպիսի հավասարումները լուծելու համար․

1․ Ռացիոնալ արտահայտությունները բերում են հավասարման ձախ կողմը, գումարում կամ հանում կատարելով ստանում {jatex}{\large \frac AB }=0{/jatex} տեսքի հավասարում։

2․ Այն լուծում են, օգտվելով {jatex}{\large \frac AB =0} \Leftrightarrow \begin{cases}
& A=0 \\
& B \neq 0
\end{cases}{/jatex} համարժեքությունից։

Շարունակությունում պատասխանները տասնորդական կոտորակներ, ամբողջ թվեր են։
Developed by ARI Soft.

 

Ուղարկել էջը