ՈՒղղանկյուն եռանկյանը ներգծած և արտագծած շրջանագծերի շառավիղները համապատասխանաբար հավասար են 2-ի և 5-ի։

1․ Գտնել եռանկյան ներքնաձիգի երկարությունը։

2․ Գտնել ուղիղ անկյան գագաթից տարված միջնագծի երկարությունը։

3․ Գտնել եռանկյան պարագիծը։

4․ Գտնել եռանկյան մակերեսը։

One thought on “Հարթաչափություն։ Խնդիր 7”

 1. Ուրբաթ, Փետրվարի 04, 2022, ժ. 07:47

  1. Քանի որ ուղիղ անկյան դիմացի կողմը նաև տրամագիծ է, այն կլինի հավասար արտագծած շրջանահծի շառավղի կրկնապատիկին՝

  {jatex}2 \cdot 5=10{/jatex}:

  2. Քանի որ  ներքնաձիգը նաև արտագծած շրջանագծի տրամագիծն է, նրա միջնակետը կլինի արտագծած շրջանագծի կենտրոնը, իսկ ներքնաձիգին տարված միջնակետը կլինի արտագծած շրջանագծի շառավիղը՝ կլինի հավասաչ 5-ի։

  3․ Եռանկյան էջերը նշանակենք x և y։

   

  Օգտվելով ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի և ներգծած շրջանագծի շառվղի կապի

  {jatex}\frac{x+y-10}{2}=2{/jatex}

  {jatex}x+y=14{/jatex}

  Քանի որ էջերի գումարը 14 է, իսկ ներքնաձիգը՝ 10, պարագիծը կլինի հավասար 14+10=24:

  4. Արդեն ունենք

  {jatex}x+y=14{/jatex}

  {jatex}(x+y)^2=196{/jatex}

  {jatex}2xy+x^2+y^2=196{/jatex}

  Տրվաձ եռանկյան համար օգտագործելով Պյութագորասի թեորեմը, կունենանք

  {jatex}x^2+y^2=10^2=100{/jatex}

  Տեղադրելով նախորդ հավասարման մեջ, կունենանք․

  {jatex}2xy+100=196{/jatex}

  {jatex}xy=48{/jatex}

  Քանի որ էջերի արտադրյալը ստացվեց 48, մակերեսը կլինի հավասար

  {jatex}\frac 12 \cdot xy =24{/jatex}

  Պատասխան՝ 10; 5; 24; 24։

 

Ուղարկել էջը