ՈՒղղանկյուն եռանկյան էջերն են՝ 30 և 40։

1․ Գտնել եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավղի երկարությունը։

2․ Գտնել եռանկյանը արտագծած շրջանագծի շատավղի երկարությունը։

3․ Գտնել եռանկյան ուղիղ անկյան գագաթից ներքնաձիգին տարված բարձրության երկարությունը։

4․ Գտնել եռանկյանը ներգծած շրջանագծի կենտրոնի հեռավորությունը ուղիղ անկյան գագաթից տարված բարձրությունից։

One thought on “Հարթաչափություն։ Խնդիր 4”

 1. Երեքշաբթի, Փետրվարի 01, 2022, ժ. 16:50

  hartachaputyun4-3.pngՏրված է ΔABC

  CA⊥AB; AH⊥BC; CA=40; AB=30


   rABC-?; RABC-?; AH-?; O-ի հեռավորությունը AH-ուղղից-?

  Լուծում։

  ΔABC-ից ըստ Պյութագորասի թեորեմի

  {jatex}BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=50{/jatex}

  {jatex}r_{ABC}=\frac{AB+AC-BC}{2}=10{/jatex}

  ∠CAB=90°, ուրեմն BC-ն ΔABC-ի արտագծած շրջանագծի տրամագիծն է, ուրեմն RABC=BC/2=25:

  SABC=AB·AC/2=AH·BC/2, ուրեմն AH=AB·AC/BC=24:

  Ներգծած շրջանագծի հատման կետերը AB, BC և AC կողմերի հետ նշենք համապատասխանաբար M, N և K կետերով։ Ըստ շոշափողի հատկության OM⊥AB, ON⊥BC և OK⊥AC: OMAK քառանկյունից ∠KOM=360°-∠OMA-∠BAC-∠OKA=90°, ուրեմն OMAK-ն ուղղանկյուն է, ուրեմն AM=KO=rABC=10: BM=AB-AM=30-10=20: Որպես մի կետից շրջանագծին տարված երկու շոշափող BN=BM=20:

  ΔABH-ից ըստ Պյութագորասի թեորեմի {jatex}BH=\sqrt{AB^2-AH^2}=18{/jatex}

  HN=BN-BH=20-18=2: HN⊥AH, ուրեմն N-ի հեռավորությունը AH-ուղղից HN=2 է։

  AH⊥BC, ON⊥BC, ուրեմն  AH∥ON, ուրեմն O-ի հեռավորությունը AH-ից նույնպես HN=2 է։

  Պատ․՝ 10; 25; 24; 2։

 

Ուղարկել էջը