Գտնել բոլոր {jatex}n>1{/jatex} բնական թվերը, որոնց համար {jatex}1^n+2^n+...+(n-1)^n{/jatex} թիվը բաժանվում է {jatex}n{/jatex}-ի։

No thoughts on “Գտնել պայմանին բավարարող բնական թվերը”

 

Ուղարկել էջը