Հայտնի է, որ {jatex}x_1^2+x_2^2+...+x_6^2=6{/jatex} և {jatex}x_1+x_2+...+x_6=0{/jatex}:

Ապացուցել, որ {jatex}x_1x_2...x_6 \leq 0,5{/jatex}։

No thoughts on “Անհավասարության ապացուցում”

 

Ուղարկել էջը