Օգտվելով այն փաստից, որ 1000+1-ը բաժանվում է 7-ի, ստանալ 7-ի բաժանման հայտանիշ։

Օգտվելով այն փաստից, որ 1000-1-ը բաժանվում է 37-ի, ստանալ 37-ի բաժանման հայտանիշ։

Օգտվելով այն փաստից, որ 1000-1-ը բաժանվում է 27-ի, ստանալ 27-ի բաժանման հայտանիշ։

Արքիմեդի խնդիրը։ Գտեք առաջին n բնական թվերի քառակուսիների գումարը։

Գևորգյան, Հանրահաշիվ 9 դաս․, խնդիր 1009։

Լուծում։

Գտնենք  {jatex}\sum_{i=1}^{n}i^2{/jatex} գումարը։

{jatex}\left( 1+ \frac 1x \right)^2 + (1+x)^2=16; \quad x>0{/jatex}

{jatex}\frac 1x \left( \sqrt x + \frac 1{\sqrt x} \right)^2+x \left( \sqrt x + \frac 1{\sqrt x} \right)^2= 16{/jatex}

 

Ուղարկել էջը