Տրված է BC=40 և AC=30 էջերով ուղղանկյուն եռանկյունը։ M-ը և N-ը համապատասխանաբար AB ներքնաձիգի և AC էջի միջնակետերն են։ M և N կետերով անցնող շրջանագիծը շոշափվում է BC էջը K կետում։

1․ Գտնել NM հատվածի երկարությունը։

2․ Գտնել {jatex}\frac{BK}{KC}{/jatex} հարաբերությունը։

3․ Գտնել NMK եռանկյան մակերեսը։

4․ Գտնել շրջանագծի այն լարի երկարությունը, որն ընկած է ներգնաձիգն ընդգրկող ուղղի վրա։

One thought on “Հարթաչափություն։ Խնդիր 6”

 1. Հինգշաբթի, Փետրվարի 03, 2022, ժ. 22:18

  Որպես ABC եռանկյան միջին գիծ

  {jatex}NM= \frac{BC}{2}=20{/jatex}:

  Տանենք ML միջնագիծը՝ BL=LC:

  Ըստ եռանկյուն ABC-ի միջին գծի հատկության ML∥AC:

  Ըստ շոշափողի հատկության OK⟂BC և քանի որ AC⟂BC, ուրեմն AC∥OK։

  Ըստ միջին գծի հատկության NM∥BC, ունեինք OK⟂BC, ուրեմն OK⟂NM, OK-ն ընդգրկող տրամագիծը կտրոհի NM լարը երկու հավասար մասերի, բայց ունեինք OK∥AC∥ML, ուրեմն, որպես զուգահեռ ուղիղների տրոհումից առաջացած հատվածներ

  {jatex}CK=KL=\frac{CL}2; \quad \frac{BK}{KC}=\frac{BL+LK}{0,5CL}=\frac{CL+0,5CL}{0,5CL}=3{/jatex}

  AN=NC=0,5AC=15, որպես ուղղանկյան հանդիպակաց կողմեր NC-ն հավասար է եռանկյուն KNM-ի բարձրությանը, ուրեմն

  {jatex}S_{KNM}= \frac 12 \cdot NC \cdot NM=150{/jatex}

  Արդեն ունենք BK=3KC, BC=BK+KC=4KC=40, ուրեմն KC=10, BK=3KC=30։

  Եռանկյուն ABC-ից ըստ Պյութագորասի

  {jatex}AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=50{/jatex}

  {jatex}AM=MB=\frac{AB}2=25{/jatex}

  Ներքնաձիգն ընդգրկող ուղղի և շրջանագծի հատման կետը նշանակենք H-ով։

  Ըստ շրջանագծին տարված հատողի և շոշափողի հատկության

  {jatex}BK^2=BM \cdot BH{/jatex}

  {jatex}900=25 \cdot BH; \quad BH=36{/jatex}

  Ներքնաձիգն ընդգրկող ուղղով առաջացած լարի երկարությունը կլինի հավասար BH-BM=36-25=11:

  Պատ․՝ 20; 3; 150; 11։

 

Ուղարկել էջը